antygpt.pl
domena dostępna na sprzedażDomena "antygpt.pl" może być wykorzystana w różnych kontekstach, ale jej nazwa sugeruje, że jest przeciwna lub krytyczna wobec technologii lub modeli AI GPT, takich jak GPT-3.5. Możesz wykorzystać taką domenę do tworzenia strony internetowej lub platformy dyskusyjnej, na której możesz wyrażać swoje obawy, krytykę, lub refleksje na temat etycznych, społecznych lub technologicznych aspektów związanych z AI, zwłaszcza GPT. Możesz prezentować różne argumenty, zarówno za jak i przeciw wykorzystaniu tej technologii, oraz analizować jej potencjalne zagrożenia i implikacje.